காமராஜரின் பாரதரத்னா விருது-காப்பி


காமராஜருக்கு வழங்கபட்ட பாரத ரத்னா விருதின் போட்டோ காப்பி தான் இது. விருதுநகரில் soundarapandiyan தெருவில் உள்ள காமராஜரின் தங்கை மகன் திரு.மோகன் அவர்கள் வீட்டு ஹாலை அலங்கரித்துக்கொண்டு இருக்கிறது. பத்திரிக்கையாளர்கள் எப்போதாவது வந்து போட்டோ எடுத்து செல்வது உண்டு.

1 comments:

Naanchil Selvaraj said...

Kamarajar the King maker...

Post a Comment

Recent Posts